in

Nếu hầu hết chúng ta đều xấu hổ vì quần áo xoàng xĩnh và đồ đạc tồi tàn, hãy xấu hổ hơn vì những ý tưởng xoàng xĩnh và triết lý tồi tàn… Sẽ thật là một tình huống đáng buồn nếu thứ bao bên ngoài lại tốt đẹp hơn xác thịt bọc bên trong nó.

If most of us are ashamed of shabby clothes and shoddy furniture, let us be more ashamed of shabby ideas and shoddy philosophies…. It would be a sad situation if the wrapper were better than the meat wrapped inside it.

Albert Einstein

What do you think?

-1 points
Upvote Downvote

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

Tôi phân biệt giữa chủ nghĩa dân tộc và lòng ái quốc.

Nhà ái quốc: người có thể la hò to nhất mà không biết mình đang la hò vì cái gì.